HOME - VALEVALE er kundernes professionelle sparringspartner i forhold til fysisk sikkerheds r?dgivning lige fra formulering af oprindelige ideer og behov til en operationel optimeret og vellykket gennemf?relse af et sikkerhedsprojekt.VAlE r?dgiver indenfor sikkerhedsteknikker til private og offentlige kunder, b?de i form af nye sikkerheds byggeprojekter og / eller renovering projekter af hjem og virksomheder - i alle faser af et projekt.Vi leverer den nyeste viden inden for fysisk sikkerhed for vores kunder.VALE is the clients? professional sparring partner in relation to physical security consultancy ranging from formulation of initial ideas and needs to an operational optimized and successful completion of a security project. We provide consultancy services within protective engineering to private and public clients, both in terms of new security construction projects and/or renovation/retrofit projects of homes and businesses ? in all phases of a project. Throughout the process, we create oversight and continuity by providing a well-documented basis for decisions.

vale-psc, VALE, sikkerhed, fysisk sikkerhed, beskyttelse, private, offentlige, Projekt management, byggeprojekter,risiko analyse, r?dgivning, private, virksomheder, specialiser, Spr?ngstoffer, VALE, security, physical security, protection, private, projec

Visit: www.vale-psc.com


Last Update: MEZ/CET 19.08.2017, 01:10:28 Uhr | OnlineShoppingTotal.de