FARBEN - Boya Bask? Apre San.Tic.Ltd.?ti.2013 y?l?nda kurulan fabrikam?z profesyonel ekibi ve amac?na uygun makine parkuru ile tamamen fason boyama hizmeti sunarak ?st giyim ve d??emelik kuma? boyamalar?nda kalite ve h?z?n? piyasaya kan?tlamt?r.

farben, farben boya, farben bursa, boya, apre, bursa apre, bursa boya, bursa tekstil boyahanesi, bursa apre hizmetleri, fason boyama, fason apre, bursa fason boya, bursa fason apre

Visit: www.farbenboya.net


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:42 Uhr | BACK TO HOMEPAGE