Apartman SanjaApartman Sanja nalazi se u neposrednoj blizini Plitvi?kih jezra. Osim Plitvica mo?ete posjetiti i ostale turisti?ke znamenitosti na?eg kraja kao ?to su Bara?eve ?pilje, rijeka Korana, Stari grad Dre?nik i Winnetouland.

apartman, turizam, odmor, Lipova?a, Rakovica, Korana, Bara?eve ?pilje, Winnetouland, iznajmljivanje apartmana, odmor u prirodi, Plitvi?ka jezera, smje?taj Plitvi?ka jezera

Visit: www.apartment-sanja.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:42 Uhr | BACK TO HOMEPAGE