Pomoce dydaktyczne i terapeutyczne ,,Bystra Sowa"

Pomoce terapeutyczne i dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz terapeut?w i rodzic?w. Przygotowane zestawy terapeutyczne maj? na celu wspomaganie rozwoju dzieci z r??nymi dysfunkcjami.

pomoce terapeutyczne, pomoce dydaktyczne, zalaminowane pomoce, autyzm, zesp?? Apergera, zesp?? Downa, pomoce dydaktyczne w edukacji,

Visit: www.pomoceterapeutyczne.com


Last Update: MEZ/CET 28.07.2017, 00:06:49 Uhr