Pomoce dydaktyczne i terapeutyczne ,,Bystra Sowa"Pomoce terapeutyczne i dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz terapeut?w i rodzic?w. Przygotowane zestawy terapeutyczne maj? na celu wspomaganie rozwoju dzieci z r??nymi dysfunkcjami.

pomoce terapeutyczne, pomoce dydaktyczne, zalaminowane pomoce, autyzm, zesp?? Apergera, zesp?? Downa, pomoce dydaktyczne w edukacji,

Visit: www.pomoceterapeutyczne.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:42 Uhr | BACK TO HOMEPAGE