?kola Glume - Prvi Koraci

Prvi koraci je ?kola glume koja pru?a edukaciju u oblasti dramskih umetnosti - glume, filmske i pozori?ne re?ije, za uzrast od 6 do 26 godina.

gluma, ?kola, prvi, koraci, pozori?te, re?ija, film, akademija

Visit: www.prvikoraci.com