Zorg4Effect | Project- en interimmanagement

Bureau voor effectief en waardegedreven project- en interimmanagement. Gespecialiseerd in zorg, onderwijs en welzijn.

interim-management, mieke hollander, onderwijs, projectmanagement, waardegedreven, welzijn, zorg

Visit: www.zorg4effect.com