Pirnar & Savek, inenirski biro, d.o.o.Podjetje PIRNAR & SAV??EK, inenirski biro, d.o.o. ima dvajsetletne izkunje na podro??ju razvoja strojev in naprav, tehni??nega svetovanja in projektiranja. Smo ponudnik naprednih tehni??no-tehnolokih reitev, ki zagotavlja zanesljivo podporo uresni??evanju njihovih stratekih ciljev.

inenirske storitve, tehni??no svetovanje, razvoj strojev, stati??ni izra??uni, dinami??ni izra??uni, meritve, merilni listi??i, strojegradnja, projektiranje, jeklene konstrukcije, daljnovodni stebri, transportna oprema, deponijski stroji, rekonstrukcije,

Visit: www.pirnar-savsek.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:42 Uhr | BACK TO HOMEPAGE