Zaawansowane rozwi?zania teleinformatyczne,?wspieraj?ce procesy obs?ugi klienta - PiriosPirios S.A. to producent oraz integrator rozwi?za? teleinformatycznych, umo?liwiaj?cych wsparcie proces?w obs?ugi klienta. Ponad 100 wdro?e? dla najwi?kszych firm i instytucji w kraju.

contact center, infolinie alarmowe, kompleksowe rozwi?zania wspieraj?ce procesy obs?ugi klienta, integrator rozwi?za? teleinformatycznych

Visit: www.pirios.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:42 Uhr | BACK TO HOMEPAGE