HANTPOL - biotechnologia i ochrona ?rodowiskaHANTPOL S.J. - zajmuje si? biotechnologicznymi metodami oczyszczania ?ciek?w, usuwania odpad?w oraz analiz? i monitoringiem ?rodowiskowym

biotechnologia, uslugi, us?ugi, analityka, analizy, badanie sciekow, badanie ?ciek?w, parametry sciekow, parametry sciek?w, biolatrin, biodren, ekokompost, kompost, kompostowanie, rozklad tluszczy, rozk?ad t?uszczy, rozklad ropopochodnych, rozk?ad ropopoc

Visit: www.hantpol.net


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:43 Uhr | BACK TO HOMEPAGE