O nama - Bartus prozori i vrata- Drveni i Plasti?ni, unutra?nji i spolja?nji prozori i vrataNy?l?sz?r?, ajt?, ablak, l?gkamra, l?gkamr?s, h?szigetelt ?veg, Szeged, , szafa, d?lfa, delta, tiszablak, Z?por utca 4, Cora hipermarket, M?anyag ablak, ajt?, erk?lyajt? gy?rt?sa ?s be?p?t?se. Fix ablak, k?tsz?rny?, k?z?pen ny?l?, egyik oldalon buktathat? ablakok, emel?-tol? ablakok, ny?l?sz?r?, ny?l?sz?r?k. Ajt?csere, ablakcsere, m?anyag ablak, ajt? be?p?t?s. Belt?ri ajt?, bej?rati ajt?, h?szigetelt ?veg, h?szigetelt ablak, hangszigetelt ny?l?sz?r?, hangszigetelt ablak, ablak be?p?t?s, ablakcsere, ablak gy?rt?, ablak fel?j?t?s, ablakkilincs, ajt? kilincs, z?rbet?t, ablakprofil, ablakszerkezet, ablak vasalat, ?ves ablak, bolt?ves ablak, k?rablak, kazett?s ablak, buk? ablak, ny?l? ablak, buk?-ny?l? ablak, osztott ablak, oszt?s n?lk?li ablak, h?-h?d mentes ablak, h?-h?d mentes ny?l?sz?r?, ny?l?sz?r? profil, ny?l?sz?r? szerkezet, osztott ?veges ablak, m?anyag ablak be?p?t?s, red?ny, m?anyag red?ny, alum?nium red?ny, sz?nyogh?l?, egyedi ny?l?sz?r?, egyedi m?ret? ablak, ajt? panel.red?nyreluxabe?p?tett3-5-6 l?gkamr?sfa belt?ri ?s bej?rati ajt?k, ablakokbuk?-ny?l?profil?vegk?ny?kl?szeg?l?cTerm?keink, szolg?ltat?sainkny?l?sz?r?ink megfelelnek az energetikai tan?s?tv?ny, k?zismert nev?n az ?p?letz?ldk?rtya k?vetelm?nyeinekAz al?bbi lista tartalmazza az ?ltalunk gy?rtott ?s forgalmazott term?kek, valamint szolg?ltat?saink v?zlatos, a teljess?g ig?nye n?lk?l k?sz?lt list?j?t. Amennyiben b?vebb inform?ci?t szeretne kapni a term?kekr?l, vagy t?nyleges szem?lyre szabott ?raj?nlatra van sz?ks?ge, k?rj?k vegye fel vel?nk a kapcsolatot.?r?mmel fogadjuk level?t, vagy h?v?s?t ?s igyeksz?nk a legb?vebb inform?ci?t ny?jtani minden k?rd?s?vel kapcsolatban.C?g?nk az al?bbi term?keket gy?rtja ?s forgalmazza:* Gy?rtunk: m?anyag ablak* m?anyag erk?ly ajt?* m?anyag belt?ri ajt?* m?anyag bej?rati ajt?* teraszok, t?li kertek be?p?t?se* alakos, ?ves ny?l?sz?r?k k?sz?t?se* sz?nyogh?l?k* Forgalmazunk: Schindler tipus? m?anyag tet?t?ri ablakok* Classic tipus? belt?ri faajt?k/v?gleges fest?ssel* Red?ny?k* P?rk?nyok* Belt?ri k?ny?kl?k* Szolg?ltat?saink: ingyenes ?raj?nlat k?sz?t?s* ingyenes felm?r?s* p?rk?ny ?s k?ny?kl? felrak?sa* red?ny ?s sz?nyogh?l? szerel?se* r?gi ny?l?sz?r? kibont?sa* ?j ny?l?sz?r? szakszer? be?p?t?se garanci?val* takar?l?cez?s* h?zhoz sz?ll?t?s* hat?rid? pontos betart?sa* gy?rt?si hat?rid?: felm?r?st?l sz?m?tott 4-6 h?tBe?p?t?si seg?dletA be?p?t?st mindig egy pontos felm?r?s, ?s gy?rt?s elozi meg! Amennyiben a felm?r?s pontatlan, ?s a ny?l?sz?r? kisebb vagy nagyobb, abban az esetben a falk?v?t p?tolni, vagy v?sni sz?ks?ges a ny?l?sz?r? pontos elhelyez?s?hez, ?s szigetelhetos?g?hez. 1. A ny?l?sz?r?nak mindig kisebbnek kell lennie, mint a falk?v?nak, minimum 20 mm-el, sz?less?g?ben ?s magass?g?ban egyar?nt, a megfelel? szigetel?anyag kit?lt?s v?gett. Bej?rati ajt?n?l a magass?g lehet 10 mm-is, mivel a k?sz?b alatt nem hab kit?lt?s van, hanem a burkol? z?r neki, ?s az szigeteli. 2. A m?anyag ny?l?sz?r?t tokon kereszt?l kell r?gz?teni a falk?v?nak megfelel? k?t?elemmel. A r?gz?t?s mindig p?nt alatt t?rt?njen, a tokon kik?pzett szerel? furaton kereszt?l vagy a z?r?d?si pontokn?l. A r?gz?t?s t?vols?g?t ?s s?r?s?g?t a ny?l?sz?r? m?rete hat?rozza meg, de minimum 400 mm legyen a t?vols?g, a k?t r?gz?t?si pont k?z?tt. 3. A Furatok elhelyez?se ut?n a ny?l?sz?r? tokj?t a falk?v?ba helyezz?k. ?kekkel be?ll?tjuk v?zszintesbe, ?s f?gg?legesbe, megm?rj?k az ?tl?j?t. Nagyon fontos, hogy a be?ll?t?s pontosan t?rt?njen, k?l?nben a ny?l?sz?r? nem fog megfelel?en ny?lni vagy z?rni. 4. A ny?l?sz?r? be?ll?t?sa ut?n kif?rjuk a ny?l?sz?r? tokj?n kereszt?l a k?t?elem hely?t. A k?t?elem a falk?v?t?l f?gg?en lehet ac?l vagy m?anyag dubel, beton csavar, ?nf?r?s ac?l csavar, stb. R?gz?tj?k a csavarral a ny?l?sz?r? tokj?t ?gyelve annak ?ps?g?re. Pl.: Ne h?zzuk sz?t a tokot az eredeti m?rethez k?pest, illetve megtartva a v?zszintes, ?s f?gg?leges be?ll?t?sokat. 5. A r?gz?t?s ut?n, feltessz?k a tokra a sz?rnyat, ha a ny?l?sz?r?nk ny?l? funkci?s, ?s a kit?lt?si h?zagot p?rhabbal kit?ltj?k. Vigy?zni kell a hab mennyis?g?re, mert a kit?lt?s ut?n a p?rhab agressz?ven bedagad a falk?va ?s a ny?l?sz?r? k?z?. Ha t?l sok a hab az ?sszenyomhatja a ny?l?sz?r?t, ak?r el is t?rheti azt. Ha kev?s akkor viszont nem lesz meg a megfelel? l?gz?r?s. 6. A p?rhab k?t?se ut?n kb 24 ?ra kivessz?k a h?zagol? ?keket, ?s annak a hely?t p?toljuk.ablak?rak szigetel?sf?liagy?rt?sm?retek?rlistap?rk?ny ajt?ablakokcsereakci?be?p?t?sbe?p?t?sebeszerel?sbeszerel?si ?tmutat?egyediegyedi m?retfel?j?t?sfest?shaszn?lth?szigetelth?t?bocs?t?si t?nyez?h?szigetel?sh?szigetel?sehaszn?lthangszigetel?sejav?t?sk?ny?kl?kilincsablakkl?maablakkit?maszt?konszign?ci?katal?gusm?retm?retekmatricam?retez?sem?anyagny?l?sz?r?kny?l?sz?r?nagykerolcs?olcs?np?r?sod?sp?r?sod?sap?rk?nyprofilr?szeir?csred?nyr?sszell?z?rakt?rr?lriaszt?szigetel?sszell?z?szell?ztet?s?t?t?t?sszell?z?sablakt?pusokt?m?t?stiszt?t?sut?lagos h?szigetel?seut?lagos h?szigetel?sut?lagos szigetel?sablak?vegvasalatvasalatokventill?torv?s?rl?sv?delemv?zvet?z?rzsaluzsan?rny?l?sz?r? szigetel?s?rlista, akci?, cser?jeny?l?sz?r? be?ll?t?s, be?p?t?sny?l?sz?r? h?szigetel?s, ny?l?sz?r? jav?t?s, katal?gus, k ?rt?kny?l?sz?r? r?gz?t?s, r?szletrajzszak?zlett?mogat?s, t?m?t?s, t?m?t? profilh?szigetel? rendszerh?t?rk?ph?kamerah??tbocs?t?si t?nyez?h??tad?si t?nyez?h??raml?sh?f?nyk?pez?sg?zt?lt?sprofilp?lda: A h?szigetel?sn?l az az ismertet? ?rt?k, ami meghat?rozza a f?t?s energiafelhaszn?l?st (W/m2K 1? h?m?rs?klet elt?r?sn?l). Min?l kisebb ez az ?rt?k, ann?l jobb a h?szigetel?s. Pl.: a U=0,2 W/m2K ?rt?k eset?ben elmondhat?, hogy az adott ?p?let h?szigetel?se rendk?v?l j?. Magyarorsz?gon a szabv?ny csal?di h?zakn?l ~U=0.7W/m2K. Ezek az ?rt?kek a falakra vonatkoznak. Az ?p?let falainak h?vesztes?g?t rontj?k a k?ls? ny?l?sz?r?k. Ma m?r egyre t?bb c?g ?p?ti be az 1,3-1,4W/m2K ?rt?k? ny?l?sz?r?kat, de m?r l?tezik 0,7W/m2K ?rt?k? is. Az oldal falakon t?l rendk?v?l fontos a f?d?m h?szigetel?se, hisz errefel? pr?b?l megsz?kni a h?. Ezt is hasonl? m?don lehet meghat?rozni, mint a falakn?l.p?lda:Ny?l?sz?r? n?vleges m?ret ?ltal?ban a ny?l?sz?r?kn?l haszn?lt azonos?t? m?ret. Az ?p?t?sz enged?ly tervekben ez a m?ret van felt?ntetve. De ett?l elt?r? a beszerel?si ny?l?s, a tok m?ret, az ajt?lap vagy ablak sz?rny m?ret ?s m?s az ?thalad?si m?ret. P?ld?ul: n?vleges m?ret 77x205 cm, tok k?lm?ret 74x199 cm, ?thalad?si m?ret pedig val?sz?n? 69x196,5 cm lesz (tok belm?ret). Ha magunk v?s?roljuk a ny?l?sz?r?kat, ez?rt nagyon fontos tiszt?zni, melyik m?ret mit takar (term?kenk?nt v?ltoz? lehet!).p?lda:Ny?l?sz?r? nyit?s ir?ny A ny?l?sz?r?t abb?l a helys?gben szemb?l n?zve, amelyikb?l kezelni lehet, a nyit?s ir?ny az amelyik oldalon a zsan?r tal?lhat? ill. amerre a ny?l?sz?r? ny?likszavatoss?gj?t?ll?s?lettartamSzentesNagytokeDerekegyhazNagymagocsarpadhalomEperjesFabiansebestyen MindszentSzegvarMartelyCsongradFelgyoTomorkenyCsanytelekCsongradSzeged SzegedAlgyoSzegedujszentivanKubekhazaTiszaszigetSzegedRoszkeKistelekSandorfalvaSzatymazBalastya CsengeleDocopusztaszerBaksPusztaszerSzegedDeszkKlarafalvaFerencszallasKiszomborDomaszekMorahalomasotthalomottomosPusztamergesRuzsaZakanyszekSzegedZsomboForraskutullesBordanyHodmezovasarhelyHodmezovasarhelySzekkutasMakoKiralyhegyesKovegyCsanadpalotaPitvaros, Csanadalberti, Ambrozfalva, Nagyer, Maroslele, Foldeak, ofoldeak,Apatfalva ,Magyarcsanad, Nagylak mintaterem, mr-rollo, szil?nk

ny?l?sz?r?, h?szigetel?s, ablak, Szeged, k?lt?ri, belt?ri, h??tereszt?si t?nyez?, bartablak, z?por utca, szil?nk, szafa, d?lfa, delta, tiszablak, ny?l?sz?r?k - egyedi - m?retre gy?rt?sa, ny?l?sz?r?k be?p?t?se*ny?l?sz?r? csere eset?n ingyenes helysz?ni fel

Visit: www.prozoriivratasenta.com


Last Update: MEZ/CET 19.08.2017, 01:10:29 Uhr | OnlineShoppingTotal.de