Claes Stern - sl?jdar i trClaes Stern ?r tr?snidare och arbetar med att t?lja och snida svepfat, krympburkar, provstickor och svepaskar.

claes stern, claes stern sl?jd, karvsnitt, svepteknik, krympteknik, v?ggsk?p, t?lja, snida, tr?, tr?snideri, sl?jd, sl?jda, tr?sl?jd, tr?snidare, svepaskar, krympburkar, svepfat, provsticka, m?bler

Visit: www.claesstern.com


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:36:55 Uhr | BACK TO HOMEPAGE