Polska Szko?a Dokszta?caj?ca w ClarkSzko?a uczy j?zyka polskiego, histori?, geografi?, literatur? a tak?e kszta?ci uczni?w na prawych obywateli i cz?onk?w spo?ecze?stwa.

polska szkola, polska szkola clark, polska szkola w clark

Visit: www.polskaszkolaclark.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:43 Uhr | BACK TO HOMEPAGE