POLSHOES - DNI OBUWIA - KRAK?W - WARSZAWA - POZNA? - Targi Obuwia.Dni Obuwia Krak?w, Warszawa, Pozna? - Targi Obuwia. Serwis polshoes.com to nowoczesne narz?dzie marketingu i komunikacji, przeznaczone specjalnie dla polskiej bran?y obuwniczej. Zadaniem serwisu jest prezentacja polskich firm, znak?w towarowych oraz produkt?w, u?atwianie nawi?zywaniakontakt?w handlowych z partneramizagranicznymi i przekazywanie istotnych informacji z rynkudotycz?cych nowych kierunk?w sprzeda?y wyrob?w i zaopatrzenia w materia?y, komponenty i urz?dzenia potrzebne do produkcji. - DNI OBUWIA

dni obuwia, targi obuwia, targi obuwnicze, firmy obuwnicze

Visit: www.polshoes.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:43 Uhr | BACK TO HOMEPAGE