POLPREK - Strona g??wnaPolprek Sp. z o.o. oferuje innowacyjne materia?y kompozytowe do zbrojenia betonu wykonane z w??kna szklanego i bazaltowego. Pr?ty kompozytowe s? doskona?ym zamiennikiem stalowych pr?t?w ?ebrowanych i przy podobnej cenie zakupu, maj? znacznie lepsze parametry fizyko-mechaniczne

pr?ty z w??kna szklanego, pr?ty kompozytowe, pr?ty ?ebrowane, stal zbrojeniowa, wyroby hutnicze, pr?t zbrojeniowy, kompozytowe zbrojenie betonu, FRP rebars, innowacyjne materia?y, materia?y budowlane, hurtownia stali, og?oszenia budowlane, kupi? stal, kup

Visit: www.polprek.com


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:36:55 Uhr | BACK TO HOMEPAGE