Dirui T?rkiyeDIRUI Turkey ?irketinin elde etti?i ba?ar? g?n?m?z?n en ?nemli rekabet fakt?r? olan kaliteye ba?l?d?r. DIRUI Turkey i?in ?r?n, ?irket ve ?alan kalitesi ayr?lmaz bir b?t?nd?r. M??terinin ?r?n? zaman?nda ve piyasa fiyatlar?na uygun olarak temin edebilmesini sa?lamak, en son teknolojik geli?meleri ?r?nlere yans?tmak, t?m ?alanlar?n kendi alanlar?nda yeterli ve kalifiye olmas?n? sa?lamak ilkelerimizin banda gelmektedir.

Dirui | Diruiturkey | Rna | Rnamed | Rna Molek?ler | ?drar Analizi | Biyokimya | Fob | Hematoloji | Gaitada Gizli Kan | ?drar Stripleri | Kan Say?m | Reaktif | ?drar Cihaz? | Biyokimya Analiz?r? | Biyokimya Reaktifleri | ?drar Sedimenti | ?drar Mikroskobi

Visit: www.diruiturkey.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:43 Uhr | BACK TO HOMEPAGE