Support NS HandyCab, prevoz invalida u Srbiji i inostranstvu

Support NS-Handycab obavlja prevoz nepokretnih, te?ko pokretnih i osoba sa invaliditetom, kao i osoba sa posebnim potrebama u gradu, zemlji i inostranstvu.

prevoz invalida u Srbiji i inostranstvu, HandyCab, Novi Sad, Petrovaradin, Srbija

Visit: www.handycabns.net