Wyszehrad | Portal o Czechach, S?owacji i W?grzechPortal wyszehrad.com powsta? w wyniku wsp?lnych zainteresowa? jego tw?rc?w, zwi?zanych z aktualnymi wydarzeniami, a tak?e histori? i kultur? Czech, S?owacji oraz W?gier - trzech kraj?w,tworz?cych razem z Polsk? Grup? Wyszehradzk?.

Czechy, S?owacja, W?gry, Grupa Wyszehradzka

Visit: www.wyszehrad.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:42 Uhr | BACK TO HOMEPAGE