Pasijans Igrice

Pasijans (Solitaire) je veoma popularna igra koja ima vi?e verzija, a mi fokus stavljamo na pasijans igrice koje se baziraju na kartama, koje se sla?u, raspore?uju i sortiraju prema definisanim pravilima.

pasijans, pasijans igrice, pasijans igre, solitaire igrice

Visit: www.pasijans.com


Last Update: MEZ/CET 26.07.2017, 00:07:01 Uhr