Smet? - str?nky o odpadechStr?nky o odpadech a recyklaci. K ?emu je recyklace a pro? je d?le?it?? Zamyslete se nad zach?zen?m se smet?m a se ?ivotn?m prost?ed?m.

ekologie, ?ivotn? prost?ed?, odpad,smet?, recyklace, recyklovateln?, recyklovat, recyklovanie, smet?, odpadu

Visit: www.smeti.info


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:35:22 Uhr | BACK TO HOMEPAGE