Skräpprojekt LitterLott | Cigarettfimparna blir lotterLitterLott verkar för en minskad fimpnedskräpning. Mobila askkoppar omvandlar cigarettfimparna till lotter genom att inpränta ett nummer i filterplasten.

Nedskräpning, Skräplott, Skräplotteri, Cigarettfimp, Fimp, Cigarettfimp, Cigaretter, Pant på fimpar, Innovation, Skräpidé, skräphantering. fimphantering, cigaretthantering,

Visit: www.litterlott.com


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:35:23 Uhr | BACK TO HOMEPAGE