Wizard | Prva fabrika za proizvodnju ekolo?ke ?perplo?e na BalkanuWIZARD je prva fabrika na Balkanu koja proizvodi EKOLO?KE ?PER PLO?E za posebne namene. Tehnologija proizvodnje i ma?ine poreklom su iz ?panije, zemlje koja va?i za vode?u u ovoj oblasti. Glavna sirovina je drvo topole najboljeg kvaliteta.

wizard, fine group, ekoloske sper ploce, gajbice, drvene gajbice, drvene gajbe, sper ploca, sper ploce, drvo topole, drvo

Visit: www.wizardbg.net


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:43 Uhr | BACK TO HOMEPAGE