ABC MaluchaTeoria problemowo-kompleksowa g?osi, ?e edukacja powinna u?atwia? poznanie rzeczywisto?ci poprzez pos?ugiwanie si? wiedz? pochodz?c? z r??nych dziedzin.

wychowanie dzieci, edukacja, rozw?j, porady dla rodzic?w, pomoc dziecku, kszta?towanie, uczucia, relacje

Visit: www.abcmalucha.net


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:35:24 Uhr | BACK TO HOMEPAGE