Instituto Paulo Freire - Bellisens - Grup Pere MataEl Grup Pere Mata ?s un operador de serveis integrals d?atenci? a les persones que, en col?laboraci? amb els departaments de Salut i d?Acci? Social i Ciutadania de la Generalitat, gestiona diversos dispositius i serveis p?blics d?atenci? sanit?ria i social a les persones, mitjan?ant 2.100 professionals de la salut i dels serveis socials.

Salut, Salut Mental, Psiquiatria, Doc?ncia, Formaci?, Investigaci?, MIR, PIR, IIR, Medicina, Hospital Universitari, URV, Serveis Socials, Discapacitat Intel?lectual,, ylos, comercio electr?nico, tienda virtual, cat?logo

Visit: www.bellissens.net


Last Update: MEZ/CET 20.08.2017, 01:10:13 Uhr | OnlineShoppingTotal.de