FreshLogic - Marcin ?ukia?czyk - Specjalista ds. E-commerce - konsultant w zakresie system?w dedykowanychKreatywny specjalista w zakresie dzia?a? dotycz?cych budowy dedykowanych system?w w?bran?y e?commerce. Do?wiadczenie zdobywane od 2003 roku umo?liwi?o poznanie dzia?ania sklepu internetowego od?podszewki. Zdobyta wiedza, w zakresie dzia?a? marketingowych oraz rozwoju system?w e-commerce, umo?liwia analizowanie otrzymanych wynik?w na wielu p?aszczyznach i dob?r przysz?ych rozwi?za?, odpowiednich do aktualnych warunk?w oraz trend?w panuj?cych na rynku.

Marcin ?ukia?czyk, kijan, e-commerce, sklepy internetowe, systemy dedykowane, konsulting

Visit: www.kijan.com


Last Update: MEZ/CET 17.08.2017, 01:09:52 Uhr | OnlineShoppingTotal.de