MTHS | merkezi veri taban? hizmet sa?lay?c? yetkili firmas?d?r -bilgi toplumu hizmetleri14 Mart 2014 CUMA Resm? Gazete Say? : 28941 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Say?s? : 2014/5973 Ekli ?Bams?z Denetime Tabi Olacak ?irketlerin Belirlenmesine Dair Kararda De?i?iklik Yap?lmas? Hakk?nda Ka, 6102 say?l? T?rk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine g?re, BAKANLAR KURULU KARARI, Bakanlar Kurulu?nca 10/2/2014 tarihinde kararla?t?r?lmt?r., bilgi toplumu hizmetleri, elektronik ortam, Karar Say?s? : 2014/5973, madde 1524, merkezi veri taban? hizmet sa?lay?c?, merkezi veri taban? hizmet sa?lay?c? nedir, mths, mths belgeli firmalar, mths belgesi, mths nedir, Say? : 28941, ttk madde 1524, ttk madde1524, web sitesi bulundurma zorunlulu?u, web sitesi revizyonu, web sitesiirilmi?mesajnuna, yasaya uygun web sitesi, yeni ticaret kanunu, yeni ticaret kanununa uygun web sitesi, yeni ttk, yeni t?rk ticaret kanunu, yenilenen ticaret kanunu, yenilenen ttk, yenilenen t?rk ticaret kanunu, y?nlendirilmi? mesaj, y?nlendirilmi? mesaj?na uygun web sitesi

mths, onayl? mths firmalar?, onayl? mths firmas?, bilgi, toplumu, hizmetleri, kamusmm,

Visit: www.dystarkimya.com


Last Update: MEZ/CET 22.08.2017, 01:10:35 Uhr | OnlineShoppingTotal.de