DynEd: The smart way to English learning, distributed in Northern Cyprus exclusively by Ileda Ltd.



Bütün ya? ve düzeylere yönelik ödüllü ESL/EFL/ELT ?ngilizce Dil E?itimi Yaz?l?m?. ?irketler, Üniversiteler ve Okullar için Akademik, Mesleki ve ?? ?ngilizcesi çözümleri.

DynEd, çoklu ortam ESL yaz?l?m?, EFL, ELT, ESL/EFL, ELL, bili?sel nörobilimsel karma yakla??m, ?ngilizce dil ö?renimi, çoklu ortam dil ö?renimi yaz?l?m?, çocuklar için ESL, ELT i? ingilizcesi yaz?l?m?, havac?l?k ingilizcesi, karma ö?renme, Bilgisayar Dest

Visit: www.dyned-cy.com


Last Update: MEZ/CET 18.08.2017, 01:09:43 Uhr | OnlineShoppingTotal.de