CKK ResQ - Strona g?ównaCentrum Kszta?cenia i Konsultacji ResQ - Nasza firma powsta?a w 2005 r. i prowadzi cztery typy dzia?alno?ci: edukacja w zakresie udzielania pomocy przed-medycznej i medycznej, wyposa?anie jednostek S?u?by Zdrowia w sprz?t i akcesoria medyczne, serwis sprz?tu medycznego, doradztwo w zakresie us?ug medycznych i organizacji jednostek Ochrony Zdrowia. BLS, ACLS, ALS, ILS, AHA, lifepak. Zapraszamy!

CKKRESQ, BLS, ACLS, ALS, ILS, AHA, lifepak, wyposa?enie medyczne, grupa q, grupaq, resqmed, resq, ckk centrum kszta?cenia

Visit: www.ckkresq.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:44 Uhr | BACK TO HOMEPAGE