E-izobra?evanja s podro?ja davkov in ra?unovodstva - Ra?unovodja.comE-seminar lahko obiete, ko imate sami ?as. Dostopen vam je iz doma?ega naslanja?a ali iz pisarne. Vselej se lahko vrnete in ponovno preberete, ?e ?esa niste razumeli. E-seminar si lahko natisnete in ga preberete na papirju. Pripravili smo tudi pakete e-seminarjev, v katere so zdru?ena gradiva po temah.

izobra?evanje, ra?unovodsko izobra?evanje, dav?no izobra?evanje, e-seminar, seminar, seminarji, eseminar, e-seminarji, eseminarji, izobra?evanje, internet, samostojno u?enje, ra?unovodstvo, dav?ni obra?un, obdav?itev avtorskih honorarjev, pogodba o zaposl

Visit: www.davkiinracunovodstvo.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:44 Uhr | BACK TO HOMEPAGE