Finnet Analysis Expert

Finnet Analiz Expert, t?m sermaye piyasas? ara?lar?na ili?kin, detayl? veri setlerinin, ?Excel Ortam?nda? kullan?labilmesini ve kolayca raporlamalar yap?labilmesini sa?layan, T?rkiye?nin en kapsaml? veri setine sahip, finansal analiz program?d?r.

analizExpert, finnet, excel, analiz, piyasalar, finans

Visit: www.emtiaexpert.com


Last Update: MEZ/CET 26.07.2017, 00:07:02 Uhr