Dolls by Maja | lutkice | lutke | od prirodnog materijala | ru?no izra?ene | po narud?bini |Izradom autenti?nih lutaka bavim se ?est godina. Svaka lutka je unikat izra?en isklju?ivo od prirodnih materijala i ru?no izra?enog veza na platnu. Lutke su napunjene filcom (nealergijski materijal). Lako se odr?avaju i peru. Pravim lutke u dve veli?ine i po ?elji kupaca.

dolls by Maja, lutke, lutkice, lutke u narodnoj no?nji, lutke izra?ene po ?elji kupaca, lutke od prirodnog materijala, lutke po narud?bini, ru?no izra?ene

Visit: www.dollsbymaja.com


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:35:38 Uhr | BACK TO HOMEPAGE