Odvetnik - Odvetnica Maja Matja?, Odvetni?ka pisarna Maribor

Potrebujete poglobljen in oseben pristop pri re?evanju vsake zadeve predvsem na podro?ju civilnega, delovnega in kazenskega prava.

odvetni?ka pisarna, maribor, pravo, odvetni?tvo, advokat, odvetnik, advokatka, odvetnica, gospodarsko pravo, stvarno pravo, kriminalno pravo, civilno pravo, pogodba, zastopanje obdol?enca, zastopanje podjetij, pooblastilo, sodie, zastopanje, zastopnik, pr

Visit: www.odvetniska-pisarna-maribor.info