Pravno svetovanje | Odvetni?ke storitve Avsenik Toma?

Pravno svetovanje in zastopanje, sestavljanje od?kodninskih zahtevkov (brez provizije) in to?b, zastopanje in zagovor pred sodii, sestavljanje vseh vrst pogodb in listin o pravnih poslih in razmerjih Odvetnik Toma? Avsenik

od?kodnina, zakonska razveza, od?kodninska to?ba, delitev premo?enja, spori med zakonci

Visit: www.odskodnina.info