V?lkommen till L E Lundbergf?retagen AB | Lundbergf?retagenL E Lundbergf?retagen AB ?r ett investeringsf?retag som - genom att vara aktiv och l?ngsiktig ?gare - f?rvaltar och utvecklar ett antal f?retag. I portf?ljen av tillg?ngar finns det hel?gda fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de b?rsnoterade dotter- och intressef?retagen Holmen, Hufvudstaden och Husqvarna. Lundbergs har ocks? betydande aktieinnehav i Handelsbanken, Industriv?rden, Indutrade, Sandvik och Skanska. Lundbergs m?ls?ttning ?r att ?ver tiden skapa avkastning, som med god marginal ?verstiger avkastningen p? riskfria r?nteb?rande placeringar.

Lundbergs, Lundbergf?retagen, investeringsf?retag

Visit: www.lundbergsforetagen.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE