Manto Manto Insight - trije programi v enem

Programska re?itev Manto Insight je enostaven ra?unalni?ki program, ki omogo?a bolj?o organizacijo dela podjetja na ve? podro?jih: pri delu z dokumenti, strankami in projekti.

projektno vodenje, vodenje projektov, dokumentni sistem,crm, stranke, sodelovanje, timsko delo, program, ra?unalni?ki program, programska oprema, skupinsko delo, projektno vodenje, dokumentni sistem, sodelovanje, timsko delo, crm, stranke, program, ra?una

Visit: www.manto.net