Hack Academy

T?rkiye ?ap?nda gen?lere ula?arak onlarun hayallerine ve yeteneklerine ua?mas?na yard?mc? olmay?, onlara ?nc?l?k etmeyi hedefleyen bir Akademi.

Hack Academy, akademi, gen?, mesleki e?itim, motivasyon, yetenek

Visit: www.hackacademy.net


Last Update: MEZ/CET 26.07.2017, 00:07:03 Uhr