Cep d.o.o. - Challenging eco problems

EKOLOGIJA in z njo povezani odpadki so nam lahko tudi v korist. Zmanj?ajte stro?ke ravnanja z odpadki v Va?em podjetju z na?o pomo?jo.

odpadki, odpadne, surovine, kosovni, odpad, odpadne, vode, recikla?a, plastika, tekstil, surovine

Visit: www.odpadki.info