ICTEN Spor Sanayi, Lig Football Shoes25. y?l?n? kutlayan Lig Spor Ayakkab?lar?, futbol ayakkab?lar?, hal?saha, forma, e?ofman, top, ?orap, vidal? ayakkab?, krampon, spor, basketbol, voleybol ayakkab?lar? ?retmektedir. Sat?m?z kendi pazarlama te?kilat?m?z ile ?lkenin her b?lgesinde 1426 ma?aza da s?rmektedir. Ayr?ca Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, H?rvatistan, ?talya, Hollanda, Litvanya ve Finlandiya?ya kendi markalar?m?zla ve istenilen markalarla ihracat yap?lmaktad?r. Ayakkab? sekter?ndeki ?thalat-?hracat trafi?ini tersine ?evirebildi?imiz i?inde ayr?ca ?ok mutluyuz.

futbol ayakkab?s?, futbol, ayakkab?, hal?saha, lig, forma, e?ofman, top, ?orap, vidal? ayakkab?, krampon, i?ten, spor, basketbol, voleybol, kanguru derisi, football shoes, football, shoes, studs, balls, basketball, voleyball, kangaroo, team wears, socks,

Visit: www.ligfootball.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE