STROJSPI? Spi?sk? Nov? Ves - v?roba a mont?? oce?ov?ch kon?trukciHaly sa v na?ej firme vyr?baj? u? od roku 1948 a za sebou m?me u? tis?ce referenci?, ??m sa rad?me na popredn? miesto vo v?robe oce?ov?ch h?l v Eur?pe.

Ovelove haly, ocelove konstrukcie, oplastenia budov, pracovne plosiny, palenie plechov, okna a dvere,

Visit: www.strojspis.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:10:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE