EMRE RAY, Enerji Ankara, H?zl? Tren Ankara, Sinyalizasyon, Katener, Elektrifikasyon, Hafif Rayl?, Sistemler, Sistem, ?n?aat, Bina, Tren, Tramvay, Haberle?meSYENERJ?, 1994 y?l?ndan g?n?m?ze; Enerji, ?n?aat, Ula?t?rma, Haberle?me ve Rayl? Sistemler konular?nda faaliyet g?stermektedir. ?irketimiz, Demiryolu ?styap?, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Haberle?me Hidroelektrik Santraller, Enerji ?retimi ve letmesi, Elektrik ?letimi, Dat?m?, Telekom?nikasyon ve Kablo ?ebekeleri, Bina ?n?aatlar? ve Alt Yap? leri konular?nda bir?ok projeyi hayata ge?irmi? bulunmaktad?r.

Enerji Ankara, H?zl? Tren Ankara, Sinyalizasyon, Katener, Elektrifikasyon, Hafif Rayl?, Demiryolu Ankara, Sistemler, Sistem, ?n?aat, Bina, Tren, Tramvay, Haberle?me

Visit: www.emreray.com


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:36:58 Uhr | BACK TO HOMEPAGE