Malgosia Butterwick Sztuka Performance Art Malgorzata Butterwick

Strona artystki performance Malgosia Butterwick, Malgorzata Butterwick; dokumentacja dzialan, projekty artystyczne, teksty o sztuce.Website of performance artist Malgosia Butterwick, Malgorzata Butterwick;documentation of actions, art projects and texts about art.

Malgosia Butterwick, Malgorzata Butterwick, art, sztuka, sztuka ?ywa, sztuka aktualna, sztuka akcji, performance, performance art, live art, texts, documentation, video, videoperformances

Visit: www.malgosiab.net