Makrah?z P?cs: az ?n h?za, saj?t kerttel

A makrah?z a legkedvez?bb ?ron ny?jt ?nnek saj?t, kertkapcsolattal rendelkez? h?zr?szt egy gy?ny?r? t?rsash?zban, ahol mind?sszesen 8 lak?s van.

h?z, lak?s, kertes h?z, h?zr?sz

Visit: www.makrahaz.net