Fryzjerstwo, Makija?, Us?ugi ?lubne, Rz?sy - KatarzynaIdzkiewicz.plKatarzyna Idzkiewicz - Hair and Make-up Artist.Profesjonalny wizalubny, fotograficzny, teatralny i filmowy. Mistrzyni Polski Wiza?u 2009 w kategorii Make-up.

Fryzjerstwo, Makija?, Stylizacje ?lubne, Rz?sy, Make-up Artist, stylistka, wiza?ystka warszawa, makeup, charakteryzacja, wiza?, makijalubny, fryzura na ?lub, charakteryzacja teatralna, wiza? fotograficzny, wiza? filmowy, fryzury ?lubne,

Visit: www.makijazslubny.net


Last Update: MEZ/CET 17.08.2017, 01:11:46 Uhr | OnlineShoppingTotal.de