Butik Lokum | Lokum, cezerye, ?ikolata, t?rk kahves, Mersin

Mersin Butik Lokum; geleneksel lokum anlay?na farkl? bir tarz kazand?rm uzun y?llar?n getirisi olan tecr?be ile farkl? tatlar? lokum anlay? ile birle?tirmi?tir.

lokum, cezerye, tatl?, mersin, mersin cezerye, butik lokum, taze lokum, lokum al, ?ikolata, t?rk kahvesi, kahave ve lokum, bisk?vili lokum,

Visit: www.butiklokum.com