ANASAYFA - LUMA K?MYA

Temsilcilik ve dat?m hizmeti sa?layan Luma Kimya, ba?ta Boya End?strisi olmak ?zere Polyester, Poli?retan, Polimer, Yapt?r?c? ve M?rekkep End?strilerine de hizmet vermektedir.

Luma Kimya, Adipik, Asit, Hammadde, Boya, ?zosiyanat, Poli?retan, Duranate, Polurene, Rexin, Sapici, Novasol, Itochu, Asahi, Kasei, Re?ine, Resin, Polyester, Poliol, Aromatik, Alifatik, Alkit, Biuret, Trimer, Monomer, Poliizosiyanat, Prepolimer, Sertle?ti

Visit: www.lumakimya.com