David Roch Rius | Programador

Programador i professor web especialitzat en PHP, Javascript i ActionScript, utilitzant bases de dades MySQL i SQLServer

Programador, professor, barcelona, web, php, javascript, base de dades, MySQL, SQLServer, ActionScript

Visit: www.davidroch.com