Dr. Murat Bilgili Konu?mac?, E?itimci, Yazar, Dan??man

Murat Bilgili kitlelerde enerji dalgas? yaratan bir konu?mac?. Pozitif dönü?üm seminerleri... En çok ya?an?lmak istenen, asl?nda en iyi ya?an?lm?? oland?r.

ya?am koçu, yazar, dan??man, e?itimci, konu?mac?, seminer, murat bilgili

Visit: www.muratbilgili.com