Prof.Dr.Murat Bezer | Skolyoz, Kifoz, Diz, Kal?a Kire?lenmesi

Ortopedi ve Travmatoloji uzman?, skolyoz, kifoz, diz ve omuz cerrahisi konular?yla ilgili sorular?n?z? sorubilirsiniz

Murat Bezer, Skolyoz, Kifoz, Ortopedi, Omurga, Omuz Cerrahisi, Diz, Kire?lenme, Bel Hastal?klar?, Kal?a Hastal?klar?

Visit: www.muratbezer.com