Aktu?ln? stav edice ?Z - Nakladatelstv? Sagit, a.s.

Na t?chto str?nk?ch najdete informace z pr?va, dan? a ??etnictv?. Vyb?rat si mete z 65 t?matick?ch oblast? - dan? z p??jm?, ob?ansk? z?kon?k, ?ivnostensk? podnik?n? atd.

??etnictv?, dan?, pr?vo, vzd?l?v?n?, kurzy, ?kolen?, odborn? literatura

Visit: www.uzetko.info