Uzdrowisko Szczawnica - StartUzdrowisko Szczawnica po?o?one jest w jednym z najpi?kniejszych zak?tk?w Polski. Jego usytuowanie w dolinie Grajcarka, prawobrze?nego dop?ywu Dunajca pomi?dzy ?a?cuchem Pienin i Beskidem S?deckim tworzy znakomity mikroklimat sprzyjaj?cy poprawie zdrowia i kondycji g?rnych dr?g oddechowych. Na terenie Uzdrowiska znajduj? sir?d?a dwunastu kwa?nych w?d - szczaw, o walorach kt?rych pierwsze wzmianki pochodz? a? z XV wieku. Po dzi? dzie? z ich leczniczych w?a?ciwo?ci korzystaj? kuracjusze z niemal?e ca?ego ?wiata.

uzdrowisko, szczawnica, sanatorium, wody mineralne, zdr?j, szczawy, inhalatorium, kuracja, noclegi

Visit: www.uzdrowiskoszczawnica.info


Last Update: MEZ/CET 20.08.2017, 01:11:49 Uhr | OnlineShoppingTotal.de