M?nteha Adal? Blog | M?nteha Adal? Blog?G?zlem ve ileti?im yetene?i ile yap?lmayacak hi?bir i?in olmayacan?, ??renmenin sonunun olmad?n?, hayat?ma dokunan herkesten bir ?eyler ??rendi?imi art?k ?ok daha iyi biliyorum?

m?nteha, m?nteha adal?, kagider, g?vensan, by adal?, 39 kalam giri?imci, yat?r?mc?, binyaprak, turkishwin, tukutukum

Visit: www.muntehaadali.com


Last Update: MEZ/CET 16.08.2017, 01:11:56 Uhr | OnlineShoppingTotal.de